PLAMENOVI I DIMNI EFEKTI

Štampa

Plamenovi iz izduva postoje dve vrste plamenova :

1.sa prženjem izduvnih gasova

2. brizganjem goriva u izduvDimni efekti kao besan bik :

co2_da_se_dimi1.jpg