K&N Filter 57

Štampa

To su takozvani otvoreni filteri ili filteri koji se postavljeju umesto fabričkih kutija.

Minimalna snaga je 5 ks .

(Ovi filteri se ne mogu staviti na vozilo pod garancijom).

Za vozila sa gasom ili butanom u slučaju detonacije lako otpuštaju pritisak.

Veoma je važno da butanski system bude kvalitetan da bi system idealno funkcionisao. Lako se postavlja.